De stichting ‘Flevo Ku(n)st Boulevard’ is opgericht ter ondersteuning van de realisatie van de kunstroute in de Flevoboulevard. Er is door het bestuur van de stichting ook een Comite van Aanbeveling samengesteld. Bestuur:
Gauke Zijlstra
Jan Aart de Buck
Jacob van Olst
Cees Maris
Henk Doornbos
Marc Ter Avest

Comite van Aanbeveling:
Dhr. A.B.L. de Jonge burgemeester van Dronten
Dhr. G.J. Gorter, burgemeester van Zeewolde
Dhr. M.J.E.M. Jager, voormalig Commissaris van de Koningin van Flevoland
Dhr. M.C.B. Schonenberg, algemeen directeur van de Beurs van Berlage
Dhr. H. Hajonides, docent HKU en beeldend kunstenaar