Leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs worden nauw betrokken in het kunstproject en maken zelfs hun eigen kunstwerk. Het kunstproject brengt kinderen in aanraking met kunst én leert ze anders kijken naar hun eigen omgeving. De waardering voor de eigen leefomgeving wordt zodoende vergroot.

Naast de realisatie van de kunstwerken wordt een (digitale) auto/fietsroute ontwikkeld, waardoor de aantrekkingskracht verder wordt versterkt en het toeristisch product van de Flevoboulevard en omgeving verder wordt uitgebreid. Aan de route wordt een educatief programma gekoppeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen leren zo op een verrassende, creatieve manier naar kunst én hun omgeving te kijken.

Dit educatieve programma is nog in ontwikkeling. Spoedig zult u hier meer over horen.