‘De Polderpioniersvrouw’

Ik werk vanuit de essentie van het vrouwenbeeld. En vroeg mij af, welke rol de vrouw eigenlijk heeft gespeeld in het ontstaan van de polder. Vanwege de onbekendheid van de polderpioniersvrouw wil ik een ode voor haar neer zetten.

Het kunstwerk dat ik wil maken is opgebouwd uit allerlei fragmenten. Het vorm een samenhang tussen vormen. En die samenhang verbeeld de polderpioniersvrouw. Op een afstand kunnen we deze vorm er uit halen. Maar wanneer we er om heen, onderdoor of overheen lopen, zijn het losse vormen die speels met elkaar bewegen. Deze fragmentatie en op afstand een samenhangend beeld, geeft het idee van de werkelijke aanwezigheid van de polderpioniersvrouw weer. Het onzichtbaar zijn en bestaan uit figuren en vormen wanneer we er dicht op zitten en de duidelijke verbeelding van de polderpioniersvrouw wanneer we het van een afstand bekijken original new balance 580. Het kunstwerk zal geplaatst worden aan de rand van een bos. Waarin de figuren op buizen zijn vervlochten met de bomen van de bosrand. Zo zal de pioniersvrouw zich langzaam laten zien.

Het uiteindelijke resultaat

Sponsoren van dit kunstwerk:
Orfa Visser www.orfavisser.nl
Van der Woerdt architecten BNA Zeewolde www.vanderwoerdt.nl
Hedi Bouw www.hedibouw.nl
Het Flevo Landschap www.flevo-landschap.nl
Roel van Wijlick van Boom tot Beeld www.boomtotbeeld.nl
Staatsbosbeheer www.staatsbosbeheer.nl
Grondverzetbedrijf van Werven
Post beton
Betonstaalverwerkingsbedrijf Grootoonk
Lasbedrijf Efesto